Garanti

Vi rättar oss efter konsumentverkets riktlinjer angående garantier. Vi lämnar 2 års garanti mot tillverknings eller materialfel på levererad vara om inget annan anges. Garantin gäller ej skada som uppkommit genom felaktigt användning av vara. OBS! Garanti gäller EJ på utgående rea-varor.